Bekendmaking 2023/09 - Reglement onderwijscheques

Onderwijscheques zijn cheques waarmee een leerling, en in geval van een minderjarige, een ouder(s) of verantwoordelijke(n) verplichte schoolkosten kan betalen.

Het Stadsbestuur zorgt er met deze cheques voor dat gezinnen met een laag inkomen de schoolkosten niet volledig zelf moeten dragen. 

Door de onderwijscheques te integreren binnen de werking van de dienst Rechtenverkenning en de andere diensten van de directie Welzijn, maken we een doorgedreven koppeling tussen de Onderwijscheques en uitputting van andere sociale rechten, mogelijk. Daarnaast impliceert de nieuwe procedure ook de digitalisering en een doorgedreven administratieve vereenvoudiging. 

Een reglement legt de voorwaarden vast voor gebruikers en begunstigden van die onderwijscheques.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.