Bekendmaking 2023/13 - Wijkprikkels - reglement

Ingevolge deevaluatie van Wijkprikkels, werd besloten om enkele aanpassingen aan het reglement door te voeren.

Het aangepaste reglement wijkprikkels bevat volgende wijzigingen:

 • Eigenaar van een tweede verblijf in Oostende, overeenkomstig de belastingverordening op de tweede verblijven kunnen ook stemmen.
 • Activiteiten die onder het toepassingsgebied vallen van het reglement van straat- en wijkfeesten of evenementen die impact hebben op het openbaar domein worden niet meer toegestaan om een subsidie te bekomen via Wijkprikkels.
 • Goedgekeurde projecten uit vorige kalenderjaren kunnen opnieuw deelnemen aan de volgende editie, op voorwaarde dat er nieuwe of aanvullende doelstellingen worden gerealiseerd.
 • De kostenraming van een projectvoorstel is maximum 75 % van het wijkbudget. 
 • Op basis van de stemming worden de projecten gerangschikt per wijk. Het eerst gerangschikte project per wijk krijgt het budget toegekend dat werd gevraagd in de goedgekeurde kostenraming. 
 • Om geselecteerd te kunnen worden, moet elk project minimum 60 stemmen behalen.  
 • Elk deel van de wijkbudgetten dat door het College van Burgemeester en Schepenen niet wordt toegekend aan een project, wordt toegevoegd aan een restbedrag. De wijkjury kan dat restbedrag, via een gemotiveerde beslissing, toewijzen aan een projectvoorstel dat niet werd gekozen.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de verdeling van het wijkbudget op basis van de bekomen rangorde en het advies van de Wijkjury over de verdeling van het restbedrag.
 • Inwoners van Oostende die begeleiding wensen bij de stemming, kunnen hiervoor terecht in een Ontmoetingscentrum of kunnen deelnemen aan een stemmoment georganiseerd door Stad Oostende.
 • De toegekende subsidie wordt gekoppeld aan het rijksregisternummer van de aanvrager wanneer dit een natuurlijk persoon is. 
 • Wanneer de aanvrager een rechtspersoon is, wordt de subsidie gekoppeld aan het ondernemingsnummer.
 • Feitelijke verenigingen die niet over een ondernemingsnummer beschikken, geven de nodige identificatiegegevens (naam, rijksregisternummer, telefoonnummer en/of e-mailadres) van de aanvrager van de subsidie.
 • Aanpassing uitbetalingsschijven.
 • Indienperiode wordt verlengd tot 31 juli 2023.
 • Eigenaars met een tweede verblijf kunnen voorstellen indienen.
 • Eigenaars met een tweede verblijf kunnen stemmen op de voorstellen.

 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.