Bekendmaking 2023/14 - Huishoudelijk reglement fuifzaal Elysée - wijziging

De Gemeenteraad keurde in vergadering van 26 februari 2018 het huishoudelijk reglement voor het gebruik van fuifzaal Elysée goed.

Jeugdhuis OHK verhuisde in januari 2023 naar het pand Van Iseghemlaan 38G. In dit pand is onvoldoende ruimte om muziekoptredens te organiseren. Het pand van OHK ligt in dezelfde blok van fuifzaal Elysée.

Jeugdhuis OHK heeft al decennia een sterke muziekwerking waarbij ingezet wordt op programmatie en repetitie. In het pand (hoek Van Iseghemlaan-Christinastraat) is  onvoldoende ruimte voor optredens met publiek. Voorgesteld wordt om binnen categorie 1 van het huishoudelijk reglement fuifzaal Elysée het begrip 'vaste gebruiker' toe te voegen. 

Binnen de gebruiksovereenkomst OHK voor Van Iseghemlaan 38G, Christinastraat 18A en fuifzaal Elysée wordt OHK als vaste gebruiker van Elysée bepaald. Op deze manier kunnen ze op regelmatige basis hun muziekwerking in fuifzaal Elysée uitbouwen. Daarnaast wordt er op gelet dat ook andere organisatoren de mogelijkheid blijven hebben om een evenement te organiseren in de fuifzaal Elysée.

De huurprijzen voor fuifzaal Elysée worden aangepast zoals dit in de huishoudelijke reglementen van Duin en Zee en 't Bosjoenk reeds werd toegepast, nl. conform een gelijklopende prijsfactor voor de verschillende categorieën. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.