Bekendmaking 2023/16 - Stedelijke verordening betreffende het parkeren (opgeheven vanaf 06.12.2023)

In het kader van de herziening van het mobiliteitsbeleid, werd de huidige verordening aangepast. 

De categorie "zorgverstrekkers", i.c. huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten wordt uitgebreid met de volgende paramedische beroepen: audioloog, podoloog en logopedist. 

De wijzigingen ambiëren een meer efficiënter gebruik van de kostbare publieke ruimte. 

Houders van een zorgverstrekkerskaart mogen parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden voor houders van gemeentelijke parkeerkaarten (bestemd voor houders van bewonerskaarten, zorgverstrekkerskaarten en technici die dringende herstellingen dienen uit te voeren). Daarnaast mogen zij zich tevens parkeren op parkeerplaatsen exclusief voorbehouden voor zorgverstrekkers. 

De parkeerplaatsen voorbehouden voor houders van gemeentelijke parkeerkaarten worden overdag vaak onderbenut. Bewoners zijn overdag vaak niet aanwezig. 

Door de categorie "zorgverstrekkers" uit te breiden, worden deze parkeerplaatsen efficiënter in gebruik genomen en worden de paramedici bijkomend ondersteund bij de uitoefening van hun functie.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.