Bekendmaking 2023/21 - Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Wiegelied

Een aantal aanpassingen dringen zich op. We starten met het O-punt, namen ons wenbeleid onder de loep en er zijn nieuwe richtlijnen rond ziekte en medicatie vanuit Kind en Gezin (Agentschap Opgroeien). Er zijn ook enkele administratieve details die aangepast worden.

Volgende aanpassingen werden opgenomen:

  • De vermelding van gesubsidieerde capaciteit op locatieniveau wordt geschrapt. Dit is weinig relevant voor ouders, is niet verplicht te vermelden én bovendien worden subsidies op organisatorniveau toegekend en niet op locatieniveau. De vergunde capaciteit blijft vermeld.
  • De contactgegevens van de brugfiguren werden aangepast na uitbreiding van het team.
  • De afspraken rond ziekte en medicatie worden aangepast naar aanleiding van gewijzigde richtlijnen van Kind en Gezin.
  • De aanmaningskost bij tweede aanmaning wijzigt naar 20 euro (Kinderopvang volgt de algemene wijziging in de organisatie)
  • Het wenbeleid werd heropgefrist en licht aangepast.
  • Het O-punt wordt geïmplementeerd in de klachtenprocedure.
  • In de reservatie-overeenkomst wordt de inkomensgrens om tot de voorrangsgroepen te behoren, aangepast naar de berekening van het Agentschap.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.