Bekendmaking 2023/29 - Reglement betreffende de huwelijksplechtigheden

Eind 2022 is er met betrekking tot de locatie van het huwelijk een wijziging in het Burgerlijk Wetboek gebeurd. Huwelijksplechtigheden kunnen ook op openbare plaatsen met een neutraal karakter op het grondgebied van de Stad. De locatie moet door de Gemeenteraad goedgekeurd worden. 

Op 28 november 2022 keurde de Gemeenteraad het nieuwe Reglement betreffende huwelijksplechtigheden goed. 

De Gemeenteraad keurde het voorstel goeds om de mogelijkheid te bieden aan koppels om te huwen op Zeilschip Mercator. Huwelijken op Zeilschip Mercator zullen in de periode van mei tot en met september één maal per maand op vrijdag mogelijk zijn. Retributie voor de koppels bedraagt 350 euro. 

In de overgangsfase blijft het Reglement betreffende huwelijksplechtigheden -goedgekeurd door de Gemeenteraad op 28 november 2022- gelden voor alle huwelijken waarvan de aangifte gebeurd is vóór de datum van goedkeuring door de Gemeenteraad van dit aangepaste Reglement.

Er is een uitzondering voor koppels die een aangifte gedaan hebben vóór de datum van goedkeuring door de Gemeenteraad van dit aangepaste Reglement en waarbij de plechtigheid valt op een vrijdag waarop het mogelijk is om op Zeilschip Mercator te huwen.  Zij kunnen ervoor kiezen om de locatie en het uur van de plechtigheid te wijzigen naar Zeilschip Mercator, als ze de meerkost voor het huwen op Zeilschip Mercator betalen, zoals vermeld in artikel 2 § van het Reglement. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.