Bekendmaking 2023/31 - Huishoudelijk reglement IKWV - Oostende

Op 27 april 2023 heeft de Raad van Bestuur van IKWV, in overeenstemming met artikel 22 van de statuten, enkele wijzigingen aangebracht aan het huishoudelijk reglement. Deze wijzigingen zijn tot stand gekomen rekening houdend met de opmerkingen en suggesties van de werkgroep leiding en na overleg met de representatieve vakorganisaties.

Het nieuw huishoudelijk reglement bevat de volgende aanpassingen:

  • Artikel 3.2 en 3.4: toevoegen van de functie van materiaalverantwoordelijke
  • Artikel 3.7: verwijzing naar de arbeidsovereenkomstenwet
  • Artikel 7.9: werd geschrapt (7.9. Bij personeelsgebrek in het gemeentelijk zwembad kan de hoofdredder indien de omstandigheden het toelaten (bv. bij slecht weer) strandredders aanduiden om dienst te doen in het gemeentelijk zwembad.)
  • Titel 'secretaris' werd in de tekst vervangen door 'algemeen directeur'

Daarnaast biedt het reglement ruimte voor invulling volgens de lokale situatie. Het huishoudelijk reglement wordt na goedkeuring gevoegd aan het arbeidsreglement van de aangeworven redders.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.