Bekendmaking 2023/33 - Retributieverordening voor diensten en prestaties ter gelegenheid van begravingen - wijziging

In artikel 14 wordtde gratis concessie in grond in het kinderperk uitgebreid naar alle perken waar in grond wordt begraven, alle columbaria en urnevelden van de begraafplaatsen en gelden voor kinderen tot 12 jaar, doodgeborenen en foetussen als ze of de ouders inwoners zijn van de Stad Oostende.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.