Bekendmaking 2023/35 - Subsidiereglement voor het betaalbaar maken van niet-inkomensgerelateerde plaatsen - wijziging

Naar aanleiding van de stjigende loonkosten en hervormde subsidies bij Kind en Gezin (met verbeterde personeelsvoorwaarden) dient een wijziging van het subsidiereglement zich aan.

Momenteel krijgt elke deelnemer van het subsidiereglement een subsidiebelofte van een vast bedrag. Het voorziene budget wordt verdeeld onder de kandidaten en er wordt op basis van hun prijsvoorstel een subsidiebelofte opgesteld. Dit gebeurde in 2019 en in 2023. 

Er werd een wijziging ingevoerd om het subsidiebedrag vanaf 1 januari 2024 te indexeren op basis van de gezondheidsindex. Dit om op termijn te vermijden dat het afgesproken bedrag niet mee evolueert met de levensduurte en personeelskost en dat zo de deelnemende kinderdagverblijven financiĆ«le tekorten opbouwen. 

Het artikel ivm de COVID-regeling werden geschrapt vermits ze niet meer van toepassing is.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.