Bekendmaking 2023/37 - Stedelijke verordening betreffende de openbare reinheid - wijziging

Ten gevolge van de ingebruikname van het nieuwe recyclagepark in de Hooggeleedstraat, 8400 Oostende, werd een wijziging doorgevoerd van de Stedelijke verordening betreffende openbare reinheid, waarbij de wijziging in voege treedt op 13 november 2023. 

Conform de VLAREMA-wetgeving en het meerjarenplan 2020-2025 is één van de speerpunten ‘de vervuiler betaalt’. Naar aanleiding van deze wetgeving worden de fracties "grof vuil" en "steenpuin" betalend.

De 12-beurtenregeling vervalt hierbij.

De gewijzigde Stedelijke verordening bevat tevens de nieuwe bepalingen betreffende actie A02040104 van het meerjarenplan 2020-2025, die naar aanleiding van de ingebruikname van het nieuwe recyclagepark in voege zullen treden. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.