Bekendmaking 2024/27 - Stedelijke verordening betreffende de gemengde inbreuken in het kader van Gemeentelijke Administratieve Sancties (actuele versie)

Het kabinet van de Procureur des Konings parket West-Vlaanderen stuurde nieuwe richtlijnen m.b.t. de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties in het arrondissement.

De procureur des Konings is verantwoordelijk voor een coherent opsporings- en vervolgingsbeleid binnen zijn arrondissement.   Om die reden stemt hij enkel in met de toepassing van GAS in steden die een protocolakkoord hebben afgesloten met betrekking tot de gemengde inbreuken.

Het GAS-protocol dat Oostende sloot met Procureur op 4 maart 2015  werd vernieuwd en aangepast aan de nieuwe richtlijnen. Het bestaande protocol wordt per 1 juni 2024 door de Procureur opgezegd.

Naar aanleiding van de wijzigingen in dit protocol werd ook de Stedelijke verordening betreffende de gemengde inbreuken gewijzigd.

De grootste wijzigingen zijn:

  • Gemeentelijke administratieve sancties kunnen niet langer worden toegepast op inbreuken op Artikel 25.1, 14° K.B. 1 december 1975 (parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap) 
  • Overtredingen op het verbod op gezichtbedekking of -verberging zijn bestrafbaar met GAS
  • Inbreuken bedoeld in artikel 18 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening voor wat betreft de voorafgaande vergunning die kan worden opgelegd bij gemeentelijk reglement, kunnen worden bestraft met GAS.  Oostende heeft al een stedelijke verordening op winkels en nachtwinkels waarin wordt bepaald dat voor een nachtwinkel en een privaat bureau voor telecommunicatie een voorafgaande vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning noodzakelijk is.  Overtredingen hierop kunnen worden bestraft met GAS.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.