Bekendmaking - Academiereglement Deeltijds Kunstonderwijs

Het Conservatorium aan Zee en de Kunstacademie aan Zee zijn vanuit de regelgeving verplicht om de leerlingen bij inschrijving te informeren over onder andere toelatingsvoorwaarden, procedure inschrijving, inschrijvingsgelden, organisatie van de lessen, gedragsregels,....

Deze relevante informatie voor de leerlingen/ouders is versnipperd  terug te vinden in het niveaudecreet, de uitvoeringsbesluiten, het academiereglement en eventuele andere beslissingen van het schoolbestuur. Het is dan ook sterk aangewezen om deze informatie te bundelen en te vertalen naar een vlot leesbaar academiereglement.