Bekendmaking - belasting- en retributieverordening

Belasting- en retributieverordening – aanneming :

1.      Retributieverordening voor diensten en prestaties ter gelegenheid van begravingen

2.      Retributie op de afgifte van huisvuil- en bedrijfsafvalzakken

3.      Retributieverordening op de ophaling van PMD-afvalzakken

4.      Retributieverordening op het verlijden van akten door de burgemeester

5.      Retributieverordening op het parkeren

6.      Retributieverordening op het gebruik en het ophalen van containers voor huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld afval

7.      Retributieverordening op het plaatsen van een ‘verboden-te-parkeren’-bord

8.      Retributieverordening op werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein

9.      Retributieverordening op opzoekingen in het archief

10. Retributieverordening op de reproductie van iconografische documenten uit het archief

11. Belastingverordening inzake opcentiemen op de milieuheffingen

12. Belastingverordening inzake de opcentiemen op de onroerende voorheffingen

13. Belastingverordening inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

14. Belastingverordening op de drijfkracht

15. Belastingverordening op de uithangborden

16. Belastingverordening op de benzine- en oliepompen

17. Belastingverordening op masten en pylonen

18. Belastingverordening op de opening van nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, shishabars

19. Belastingverordening op de niet-bebouwde percelen begrepen in een niet-vervallen verkaveling

20. Belastingverordening op de niet-bebouwde gronden

21. Belastingverordening op wedkantoren

22. Belastingverordening inzake opcentiemen op de leegstaande en verwaarloosde  bedrijfsruimten

23. Belastingverordening op woningen en gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd of leegstaand

24. Belastingverordening op de kampeerterreinen

25. Belastingverordening op de tweede verblijven

26. Belastingverordening op de reclameborden

27. Belastingverordening op de huis-aan-huisverspreiding van drukwerk met handelskarakter

28. Belastingverordening op de verspreiding van telefoon- en telefaxgidsen

29. Belastingverordening op de geldautomaten met bank- en financieringsinstellingen

30. Belastingverordening op de afgifte van administratieve documenten

31. Belastingverordening op het te huur stellen en het in huur geven van kamers

32. Belastingverordening op de ambulante handel en foodtrucks

33. Belastingverordening op de verspreiding van reclame op het openbaar domein

34. Belastingverordening op het stand brengen van aansluitingen zowel voor afvalwater als voor hemelwater

35. Belastingverordening op het aanleggen van trottoirs

36. Gebruik van het openbaar domein

Downloads

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.