Bekendmaking criteria voor de subsidieoproepen van Kind en Gezin

Kind en Gezin heeft drie subsidieoproepen gelanceerd, namelijk voor een subsidie voor ruimere openingsmomenten in de groepsopvang, voor een subsidie voor dringende opvangplaatsen in de groepsopvang en voor plussubsidie. Het lokaal bestuur kan voor deze subsidieoproepen advies geven aan Kind en Gezin

Het Lokaal Overleg Kinderopvang werd hiervoor geconsulteerd op 17 december 2018. De criteria voor het advies werden vastgelegd in het College van Burgemeester en Schepenen op 31 december 2018. Het Collegebesluit met de vastlegging van de criteria kun je nalezen als bijlage.

Elke organisator moet zelf het lokaal bestuur informeren over zijn aanvraag. Op het moment dat u uw aanvraag aan Kind en Gezin bezorgt, bezorgt u ook een kopie aan het lokaal bestuur. Dit kan via e-mail naar coordinator.kinderopvang@oostende.be. Als een lokaal bestuur over een individuele aanvraag geen advies verleent omdat de organisator zijn aanvraag niet kenbaar maakte bij het lokaal bestuur, dan wordt dit als een 0-score beschouwd.

Bekijk de timing:

Overzicht en timing.pdf160,1Kb(pdf)

Lees de volledige bekendmaking:

Besluit criteria voor het advies van het lokaal bestuur over de subsidieoproepen van Kind en Gezin.pdf53,1Kb(pdf)

Gepubliceerd op maandag 31 december 2018 14.50 u.