Bekendmaking nr 009 - Subsidiereglement voor het betaalbaar maken van niet inkomensgerelateerde plaatsen

Een onverwachtse gezondheidscrisis in België en wereldwijd, veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus die de ziekte COVID-19 veroorzaakt, treft ook de organisatoren Kinderopvang. Ouders moeten niet betalen wanneer hun kind niet naar de opvang komt, en dit vanaf 14 maart 2020 tot en met 31 september 2020, en vanaf 1 november 2021 zolang de coronamaatregelen lopen. Er mogen ook geen respijtdagen worden ingeroepen. Hierdoor werkt de kinderopvang met een mogelijks lagere bezetting en ontvangen de organisatoren minder ouderbijdragen dan gewoonlijk. Kind en Gezin besliste ook dat deze compensatie kan wisselen per maand, afhankelijk van de epidemiologische situatie. 

Een compensatieregeling werd opgenomen in het subsidiereglement onder ‘Artikel 9bis Coronacrisis’. De verlenging van deze compensatie geldt tot en met 31 december 2021.