Bekendmaking nr 010 - Maatregelen n.a.v. COVID-19 - Organisatie raamverkoop

Er is beslist dat, in afwijking van artikel 24 van de stedelijke verordening betreffende het privatief gebruik van het openbaar domein, raamverkoop op het grondgebied van de stad Oostende door horeca-inrichtingen wordt toegelaten voor het aanbieden van voedsel en niet-alcoholische dranken.

Hoger vermelde inrichtingen mogen onder geen beding alcoholische dranken aanbieden en/of verkopen.

Raamverkoop is het verkopen van voeding en niet-alcoholische drank via een raam- of deuropening waarbij de producten binnen de achterliggende vaste zaak worden bereid of werden voorbereid. Ze is gericht op de onmiddellijke consumptie waarbij de klant de zaak niet betreedt.

De organisator van de raamverkoop ziet er op toe dat:
  • er geen samenscholingen worden veroorzaakt  en organiseert een duidelijke wachtrij waarbij de regels van social distancing worden gewaarborgd, en bij uitbreiding alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 opgelegd door de hogere overheden en de stad Oostende worden nageleefd.
  • aangekocht voedsel en niet-alcoholische dranken niet in de onmiddellijke nabijheid van de zaak worden geconsumeerd. Na aankoop dienen de klanten zich onmiddellijk te verspreiden en mogen zij niet blijven staan of zitten.
  • de nodige afvalrecipiënten worden voorzien in open lucht zodat er geen zwerfvuil wordt veroorzaakt.

De organisator van de raamverkoop mag zijn sanitair ter beschikking stellen van de klanten, al dan niet tegen betaling.

De organisator ziet evenwel toe op een strikt hygiënisch onderhoud van het sanitair, waarbij de geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 opgelegd door de hogere overheden en de stad Oostende worden nageleefd.

Er is eveneens beslist dat, overeenkomstig het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, afhalingen van voedsel en drank (volledige en volledig verpakte maaltijden) enkel is toegelaten bij officiële afhaalpunten, horecazaken, voedingswinkels en traiteurs. Afhaalmaaltijden mogen samen worden aangeboden met alcoholische dranken tot 20u. 

De organisator van de afhaalmaaltijden ziet er op toe dat:

  • er geen samenscholingen worden veroorzaakt en organiseert een duidelijke wachtrij waarbij de regels van social distancing worden gewaarborgd, en bij uitbreiding alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 opgelegd door de hogere overheden en de stad Oostende worden nageleefd.
  • aangekocht voedsel en dranken niet in de onmiddellijke nabijheid van de zaak worden geconsumeerd. Na aankoop dienen de klanten zich onmiddellijk te verspreiden en mogen zij niet blijven staan of zitten.
  • de nodige afvalrecipiënten worden voorzien in open lucht zodat er geen zwerfvuil wordt veroorzaakt.

De organisator van de afhaalmaaltijden mag zijn sanitair ter beschikking stellen van de klanten, al dan niet tegen betaling.

De organisator ziet evenwel toe op een strikt hygiënisch onderhoud van het sanitair, waarbij de geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 opgelegd door de hogere overheden en de stad Oostende worden nageleefd.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.