Bekendmaking nr 014 - Burgemeestersbesluit inzake orde en veiligheid - maatregelen n.a.v. COVID-19 - versoepelen van de verplichting tot het dragen van een mondneusmasker

Er werd beslist om de burgemeesterbesluiten met referentie 2020_BURG_00227 van 24 augustus 2020 en
2020_BURG_00233 en 1 september 2020 integraal en op te heffen.

Er wordt benadrukt dat de bepalingen rond de mondneusmaskerverplichting opgenomen in het Ministerieel Besluit
van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19
te beperken en haar latere aanvullingen en wijzigingen, strikt dienen nageleefd te worden.

Dit besluit treedt in werking op maandag 26 april 2021.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.