Bekendmaking nr 021 - Subsidiereglement Oostendse jeugdwerkinitiatieven

De stad Oostende voorziet ondersteuning voor jeugdwerkinitiatieven, binnen de financiële mogelijkheid van het voorziene budget. Het Stadsbestuur wenst een laagdrempelig en kwalitatief vrijetijds- en activiteitenaanbod te ontwikkelen, te coördineren en te stimuleren door verenigingen te ondersteunen bij het organiseren van een vrijetijdsaanbod.

Deze ondersteuning gebeurt door middel van het toekennen van toegestane werkingssubsidies aan
instellingen en verenigingen.