Bekendmaking nr 022 - Orde en veiligheid - Maatregelen n.a.v. COVID-19 - Organisatie van de Gemeenteraad, Raad voor Maatschappelijk Welzijn en Politieraad

Overeenkomstig de richtlijnen van agentschap Binnenlands bestuur (zie https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-bestuursorganen-tijdenscoronacrisis)
kunnen de fysieke vergaderingen van de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn omwille van de openbare gezondheid plaatsvinden achter gesloten deuren, als de social distancing in het gedrang komt, de zitting van de raden gelivestreamd wordt zodat de openbaarheid verzekerd is en waarbij de webtoepassing van de gemeente communiceert hoe pers en publiek de vergadering kunnen volgen via de audiovisuele livestream.

Gelet op de stijgende evolutie van de coronacijfers, is het omwille van het vrijwaren van openbare gezondheid inderdaad aangewezen om geen publiek en pers toe te laten ter zitting.

Bij de stad Oostende wordt de zitting van de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn inderdaad gelivestreamd en vermeldt de website van de Stad duidelijk waar en hoe pers en publiek de livestream kunnen volgen. Er is derhalve aan de voorwaarden gesteld door agentschap Binnenlands bestuur voldaan

Er wordt bijgevolg beslist om de tijdens de fysieke vergadering van de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn geen publiek of pers toe te laten, maar de vergadering via livestream uit te zenden.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.