Bekendmaking nr 022 - Politiebesluit van 07 mei 2021 van de van de Provinciegouverneur West-Vlaanderen tot opheffing van het besluit houdende de oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur

Het politiebesluit van 22 oktober 2020 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen houdende de oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20.00 uur tot 05.00 ’s morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip door middel van automaten, wordt opgeheven.

Dit politiebesluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van de bekendmaking in werking.