Bekendmaking nr 023 - verblijfsbelasting - wijziging

De Stad komt tegemoet aan de oproep van de Vlaamse regering om enkele, lokale belastingreglementen te herzien opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen moeten betalen op de activiteiten waarop ze door de crisis financieel al minder ontvangsten hebben.

Voor de verblijfsbelasting voorziet het herstelplan van de stad Oostende voor het aanslagjaar 2020 een kwijtschelding van de belastingen gedurende de periode van 14 maart tot en met 30 juni 2020.

Voor het derde en vierde kwartaal van het aanslagjaar 2020 wordt het tarief verminderd en bedraagt dit 75,00 euro per kamer per kwartaal (ofwel 300,00 euro per kamer per jaar).