Bekendmaking nr 023 - Maatregelen n.a.v. COVID-19 - Afwijking op de stedelijke verordening betreffende het privatief gebruik van het openbaar domein (Groentemarkt)

Er is beslist dat -in afwijking op de stedelijke verordening betreffende het privatief gebruik van het openbaar domein dienen- de reeds bestaande jaarlijks terugkerende vergunde seizoensgebonden terrassen op het centrale gedeelte van de Groentemarkt niet dienen te worden weggenomen tijdens de periode van de markt (inclusief op- en afbouw) op zaterdagen (met name tussen 4u. en 16u.) bij de opstelling van de marktkramen overeenkomstig het plan in bijlage (zie bijlage 'voorstel opstelling zaterdagmarkt').

Dit besluit treedt in werking vanaf zaterdag 15 mei 2021 en geldt tot haar opheffing.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.