Bekendmaking nr 024 - belastingverordening op de uithangborden - wijziging

De Stad komt tegemoet aan de oproep van de Vlaamse Regering om enkele, lokale belastingreglementen te herzien opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen moeten betalen op de activiteiten waarop ze door de crisis financieel al minderontvangsten hebben.

Voor de belastingverordening op de uithangborden voorziet het herstelplan van de Stad Oostende voor het aanslagjaar 2020 een kwijtschelding van de belastingen gedurende de periode van de lockdown vanaf 14 maart 2020.