bekendmaking nr 024 - Maatregelen n.a.v. COVID-19 - Organisatie van de markten

Het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 bepaalt dat een bevoegde gemeentelijke overheid markten, met uitzondering van jaarmarkten en de niet-professionele brocante en rommelmarkten, kan toelaten onder volgende modaliteiten:
1° het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
2° de marktkramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker, elk ander alternatief in stof of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, met een gelaatsscherm;
3° de bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgangen van de markt;
4° de marktkramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
5° de marktkramers mogen geen voeding of dranken aanbieden voor consumptie ter plaatse;
6° bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen;
7° er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;
8° er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
De bezoekers worden toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten. Een bezoeker mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene.
De toegang tot de markten wordt door de bevoegde lokale overheid op dusdanige wijze georganiseerd zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, evenals de passende preventiemaatregelen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van de "Gids voor de opening van de handel".
De wekelijkse markten 1) op donderdag op het Wapenplein, de Groentemarkt en het Mijnplein, 2) op zaterdag op het Wapenplein en de Groentemarkt, en 3) op zondag op het Wapenplein in Oostende kunnen doorgaan met respect voor de opgelegde nationale en lokale maatregelen. De markten dienen niet beperkt te worden tot uitsluitend voedings- en bloemenkramen. Daarnaast wordt het verbod op het toelaten van marktkramers op risico op de lokale markten te Oostende op donderdag, zaterdag en zondag opgeheven.
De huidige opstelling van de lokale markten in Oostende om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, laat evenwel toe dat alleen de vaste standplaatshouders hun kraam mogen opstellen.
Marktkramers op risico kunnen bijgevolg enkel worden toegelaten door de marktleider wanneer een vaste standplaatshouder zich niet aanbiedt en aldus een vrije plaats wordt gecreëerd. De vrijgekomen plaats(en) word(t)(en) per loting toegewezen.

Er is beslist dat -ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie- de lokale markten in Oostende op donderdag, zaterdag en zondag kunnen plaatsvinden mits respect voor de opgelegde federale voorwaarden en de opgelegde lokale maatregelen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.