Bekendmaking nr 025 - Belastingverordening betreffende het gebruik van het openbaar domein

De verminderingen van de belastingen, goedgekeurd in de Gemeenteraad van 28 september 2020, zijn enkel geldig voor het aanslagjaar 2020 en worden vanaf het aanslagjaar 2021 uit de verordening geschrapt.

In artikel 12 §5, artikel15 §5, artikel 16 i), artikel 19 7) en artikel 21  wordt iedere verwijzing naar de vermindering in aanslagjaar 2020 geschrapt.

Ingevolge de genomen maatregelen om de verspreiding van COVID-19 virus tegen te gaan en om de terrassen een duwtje in de rug te geven, wordt voorgesteld om een belastingvermindering van 3 maanden toe te staan.

Voor de belasting betreffende het gebruik van het openbaar domein voorziet het Bestuur voor het aanslagjaar 2021 het volgende in artikel 12 §5 voor de terrassen een vermindering van de belastingen en dit met een bedrag van 3 maanden.

In artikel 12 §5, wordt de vermindering i.v.m. de terrassen van deze belasting geregeld. 

De tarieven worden na 01 januari 2020 geïndexeerd aan de hand van de index van de consumptieprijzen.

Om de index vanaf 2020 te berekenen wordt beroep gedaan op de gegevens op de website van de Federale Overheidsdienst Economie (http://statbel.fgov/nl:themas/consumptieprijzen).

Bij de berekening van de tarieven op basis van de index is het aangewezen om afrondingsregels toe te passen.

Het Collegebesluit van 18 december 2020, houdende de kennisneming van de indexering van de tarieven van de retributie- en belastingverordeningen voor het aanslagjaar 2021, waaronder de belastingverordening betreffende het gebruik van het openbaar domein.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.