Bekendmaking nr 031 - Orde en Veiligheid - Maatregelen n.a.v. COVID-19 - Sluitingsuur kermis en verbod op evenementen

Oostende bevindt zich volgens de controletoren COVID-19 van het Agentschap Zorg en Gezondheid in code oranje. In het triagecentrum was er de afgelopen dagen een forse stijging van het aantal testen. Op 14 oktober 2020 waren er 16% positieve testen.

Het Overlegcomité van 16 oktober 2020 heeft nationaal tot een aantal verstrengingen beslist teneinde de verspreiding van het coronavirus te bestrijden.
De Veiligheidscel van de stad Oostende kwam samen op 16 oktober 2020 om 20.00u en heeft de
maatregelen van de federale regering en het stijgend aantal besmettingen in Oostende besproken
en de gevolgen voor de Stad.
Gelet op de dringende noodzakelijkheid om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 een halt
toe te roepen, de gezondheid van de bevolking te vrijwaren en het sterk toenemende aantal
besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens tegen te gaan, en waarbij het in licht van het in
werking treden van de op vandaag verkondigde verstrengde nationale maatregelen en de acute
gezondheidssituatie het onverantwoord zou zijn om de Oktoberkermis dit weekend nog ongewijzigd
te laten plaatsvinden, wordt beslist met ingang van zaterdag 17 oktober 2020 de Oktoberkermis te
sluiten om 19u30. Omwille van dezelfde redenen wordt tevens beslist om met onmiddellijke ingang
alle evenementen op het grondgebied van de stad Oostende te verbieden.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.