Bekendmaking nr. 032 – Orde en veiligheid – Maatregelen n.a.v. COVID-19 – Organisatie van evenementen

Er is beslist dat ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, alle evenementen georganiseerd door de stad Oostende en het O.C.M.W. Oostende tot en met 19 november 2020 worden geannuleerd.

Er is beslist dat ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, alle evenementen georganiseerd door derden (natuurlijke personen en/of organisaties) tot en met 19 november 2020 worden geannuleerd.
Alle reeds verleende vergunningen worden ingetrokken. Op deze bepaling wordt een uitzondering verleend voor evenementen in permanente infrastructuren waar aparte veiligheidsprotocollen voor werden opgesteld in de sport- en culturele sector.

Er is beslist dat ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, alle evenementen georganiseerd door derden (natuurlijke personen en/of organisaties) waarbij de stad Oostende en het O.C.M.W. faciliteiten of een locatie ter beschikking stellen tot en met 19 november 2020 worden verboden. Alle reeds verleende vergunningen worden ingetrokken.
Op deze bepaling wordt een uitzondering verleend voor evenementen in permanente infrastructuren waar aparte veiligheidsprotocollen voor werden opgesteld in de sport- en culturele sector.

Het wordt sterk aanbevolen aan eenieder in het algemeen en aan verenigingen in het bijzonder om vergaderingen, samenkomsten en repetities zo veel mogelijk uit te stellen.