Bekendmaking nr 035 - Burgemeestersbesluit inzake orde en veiligheid - maatregelen naar aanleiding van COVID-19 – organisatie Gemeenteraad, Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Politieraad en raadscommissies

Er is beslist dat de Gemeenteraad, de Politieraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 22 november 2021 hybride zal georganiseerd worden.

Er is beslist dat de Raadscommissies van 15 november 2021 digitaal zullen worden gehouden.

Er is beslist dat hoger vermelde zitting van de Gemeenteraad, de Politieraad en de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 22 november 2021 door de pers en het publiek live kan worden gevolgd of via een audiovisuele livestream. Via de webtoepassing van de Stad zal gecommuniceerd worden hoe deze audiovisuele livestream kan worden gevolgd.

Er is beslist dat hoger vermelde zitting van de Raadscommissies van 15 november 2021 door de pers en het publiek via een audiovisuele livestream kan worden gevolgd. Via de webtoepassing van de Stad zal gecommuniceerd worden hoe deze audiovisuele livestream kan worden gevolgd.

Er is beslist dat dit Besluit met onmiddellijke ingang in werking treedt.