Bekendmaking nr 036 - Strand - Stedelijke verordening betreffende strand en duinen - Afwijking op de reglementering in verband met honden op het strand

Op het strand van Oostende wordt steeds vaker de aanwezigheid van zeehonden waargenomen, meer bepaald de grijze en de gewone zeehond.
Dit is een fenomeen dat zich voordoet over gans de Belgische kust en in het bijzonder aan de strekdammen te Oostende, waar een strand ter beschikking is in combinatie met kalm water, meer bepaald het Klein Strand. Deze omstandigheden zorgen er voor dat dit een aantrekkingsplaats is voor de zeehonden om te rusten. Iedere verstoring van de rustplaats van de zeehonden is nefast
voor de overlevingskansen van de dieren. Beide soorten staan op de rode lijst van de International Union for Conservation of Nature, waarvan België lid is en de doelstellingen mee heeft onderschreven.
Recentelijk werd vastgesteld dat veel bezoekers van de Oostendse stranden, zowel inwoners als toeristen, de aanwezigheid van zeehonden als een attractie beschouwen en de dieren benaderen.
Onder hen zijn er veel vergezeld van honden, die volgens de geldende regels niet overal dienen aangelijnd te zijn. De feiten doen zich - zoals hiervoor vermeld - hoofdzakelijk voor aan het Klein Strand.
Honden benaderen de zeehonden zeer dicht wat niet alleen voor een verstoring van de rust van de zeehond zorgt, maar ook een gevaar kan inhouden voor de honden zelf. De grijze zeehond kan tot 3 meter lang worden en een beet kan de poot van een hond makkelijk verbrijzelen.

Er is beslist dat -in afwijking op artikel 46 van de Stedelijke verordening betreffende strand en duinen- alle honden op het Klein Strand aangelijnd dienen te worden en minimaal 30 meter afstand in acht dienen te nemen ten opzichte van aanwezige zeehonden.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.