Bekendmaking nr 036 - Burgemeestersbesluit inzake orde en veiligheid - maatregelen n.a.v. COVID-19 - organisatie van de Gemeenteraad, Raad voor Maatschappelijk Welzijn en Politieraad

Er is beslist om art. 1 van het Burgemeestersbesluit met nummer 2021_BURG_00495 van 10 november 2021 integraal te vervangen als volgt:
“Beslist dat de Gemeenteraad, de Politieraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 22 november 2021 uitsluitend digitaal zullen georganiseerd worden.”

De overige artikelen van het Burgemeestersbesluit met nummer 2021_BURG_00495 van 10 november 2021 blijven ongewijzigd behouden.