Bekendmaking nr 038 - Politiebesluit van 29 oktober 2020 de Gouverneur van West-Vlaanderen - verplichting inzake mondneusmasker

Politiebesluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 29 oktober 2020 houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, is het voor alle personen vanaf de leeftijd van 13 jaar verplicht om op het gehele grondgebied van de provincie West-Vlaanderen te allen tijde een mondneusmasker, of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben en te kunnen tonen op vraag van de politie. 

Voor alle personen vanaf de leeftijd van 13 jaar is het te allen tijde verplicht een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof te dragen op volgende plaatsen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen:

  • in alle voor het publiek toegankelijke gebouwen (gemeentehuis, sporthal, bibliotheek, etc.) met uitzondering wanneer men neerzit en op voorwaarde dat de veiligheidsafstand van 1,5 meter en de andere algemene regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan worden gerespecteerd (zoals de 6 gouden regels);
  • op alle markten (brocante markten, jaarmarkten, rommelmarkten,...);
  • in de recyclageparken
  • in gebouwen der erediensten en gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
  • op alle begraafplaatsen, 1 week voor en 1 week na Allerheiligen (van 24 oktober 00u00 tot en met 08 november 24u00)
  • op de zeedijk (deel dat binnen de bebouwde kom ligt) van 31 oktober 00u00 tot en met 15 november 24u00.

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondneusmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van medische redenen, gestaafd door een medisch attest, moeten niet voldoen aan de voormelde bepalingen.

Dit besluit treedt in werking op 30 oktober 2020 om 00u00. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.