Bekendmaking nr 040 - Burgemeestersbesluit inzake orde en veiligheid - maatregelen naar aanleiding van COVID-19 – organisatie Gemeenteraad, Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Politieraad en raadscommissies

Er is beslist dat de Gemeenteraad, de Politieraad en de raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 20 december 2021 uitsluitend digitaal zal georganiseerd worden.
 
Er is beslist dat de Raadscommissies van 13 december 2021 digitaal zullen worden gehouden. 
 
Er is beslist dat hoger vermelde zitting van de Gemeenteraad, de Politieraad en de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2021 door de pers en het publiek live kan worden gevolgd of via een audiovisuele livestream. Via de webtoepassing van de stad zal gecommuniceerd worden hoe deze audiovisuele livestream kan worden gevolgd.
 
Er is beslist dat hoger vermelde zitting van de Raadscommissies van 13 december 2021 door de pers en het publiek via een audiovisuele livestream kan worden gevolgd. Via de webtoepassing van de Stad zal gecommuniceerd worden hoe deze audiovisuele livestream kan worden gevolgd.
Dit besluit treedt met onmiddellijke ingang in werking.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.