Bekendmaking nr 047 - Burgemeestersbesluit inzake orde en veiligheid - maatregelen naar aanleiding van COVID-19 – verbod op het rijden met rijwielen in verschillende winkelstraten

Er is beslist dat ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, het rijden met rijwielen tot nader order verboden is in de Adolf Buylstraat, de Kapellestraat en in een gedeelte van de Vlaanderenstraat, met name het gedeelte tussen de Langestraat en het Wapenplein.

Deze maatregel moet toelaten om de winkelende voetgangers en de in de eventuele wachtrijen buiten de winkels aanschuivende bezoekers zo optimaal mogelijk en mits respect voor de sociale afstand te spreiden.

Deze verkeersmaatregel wordt gesignaleerd door het afkleven van het symbool van een fiets op de betreffende verkeerstekens F103 en het plaatsen van een bijkomend verkeersteken C11 aan de monding van en alle toegangen tot deze straten.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.