Bekendmaking Onteigening Douanegebouw

Haven Oostende, nv van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Slijkensesteenweg 2, heeft op 17 maart 2020 het voorlopig onteigeningsbesluit ‘Douanegebouw Slijkensesteenweg 3 te 8400 Oostende’ vastgesteld. Het voorlopig onteigeningsbesluit heeft betrekking op een onroerend goed gelegen aan de Slijkensesteenweg 3 te 8400 Oostende, kadastraal bekend als Oostende tweede Afdeling, Sectie D, Perceelnr. 70F.

Haven Oostende onderwerpt het voorlopig onteigeningsbesluit met bijlagen aan een openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek loopt van donderdag 26 maart 2020 tot en met vrijdag 24 april 2020.