Bekendmaking Standplaats met abonnement op de Oktoberfoor

De Burgemeester van de Stad Oostende maakt hierbij, conform de artikelen 3, 4 en 5 van de 'Stedelijke verordening op de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten' de volgende vacature bekend voor een vaste standplaats op de Oktoberfoor Oostende.

Voor deze kermis is de Stad opzoek naar een attractie die aan de hierna vermelde kenmerken voldoet.

vaste standplaats op het Wapenplein kermistoestel type B

 • Soort: type Lambada;
 • nuttige specificaties: de attractie voldoet aan de bepalingen van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen;
 • situering standplaats: Wapenplein – zie bijgevoegd plan;
 • beschikbare ruimte: 14 meter gevellengte x 4,50 meter diepte;
 • standgeld: 259,64  euro (geïndexeerd 2019) en onderhevig aan de index van de komende jaren.
 • promotiebijdrage: 250 euro;
 • Vrijdag openingsdag =  verplichte medewerking.

De toewijzing van de standplaats zal gebeuren zoals bepaald in artikel 3 en 5 van de “Stedelijke verordening op de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten”.

Schriftelijke kandidaturen moeten worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Oostende, ter attentie van de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1 in 8400 Oostende, met toevoeging van :

 1. a) een afschrift van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”;
 2. b) alle nuttige informatie en documentatie over de attractie;
 3. c) een afschrift van de actieve verzekeringspolis en een betalingsbewijs van de premie inzake:
  -   brandverzekering en,
  -   verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten overstaan van derden, in functie van de uitbating van de attractie.

De kandidaturen moeten uiterlijk tegen 06 maart 2020 om 12.00 uur worden ingediend bij de directie Openbaar Domein.

Termijn van de bekendmaking van de toewijzing: binnen één maand na de uiterste inschrijvingsdatum.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.