Stedelijke verordening op het toekennen van huis- en busnummers - hervaststelling

De Stedelijke verordening werd gewijzigd om deze nog duidelijker te maken voor de externe gebruikers, zoals bijvoorbeeld syndici en verenigingen van mede-eigenaars. Hiertoe zijn 4 voorbeelden opgemaakt. Deze voorbeelden worden als bijlagen toegevoegd aan de verordening.

De definitie van een entiteit wordt in de nieuwe versie van de verordening ook verduidelijkt.

Een aanpassing van de Verordening was vereist, opgelegd door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking die o.a. stelt dat: 

- het busnummer mag niet negatief zijn of gelijk aan nul.

- het busnummer bevat geen leestekens noch speciale tekens.