Bekendmakint 2023/34 - Retributieverordening op het gebruik van het recyclagepark - aanneming

Bij de opening van het nieuwe recyclagepark, gelegen Hooggeleedstraat zal er voor de afgifte van bepaalde afvalfracties een retributie worden gevraagd.

Hiervoor dient een retributieverordening op het gebruik van het recyclagepark te worden aangenomen.
Voor bepaalde afvalfracties wordt er door OVAM een minima en een maxima opgelegd waarbinnen de tarieven moeten worden aangerekend.

In deze verordening dienen hiervoor de tarieven te worden bepaald voor de afgifte van de fracties: steenpuin, grofvuil.

De Stad Oostende dient het principe 'de vervuiler betaalt' toe te passen en dit n.a.v. de opgelegde Vlarem-wetgeving.

Hierdoor gebeurt bij afgifte van bepaalde afvalfracties, nl. steenpuin en grofvuil een aanrekening.

Deze kosten voor deze specifieke dienstverlening worden verhaald op de 'vervuiler' en worden aangerekend naargelang de soort en de hoeveelheid.

Via het gebruik van de weegbrug op het recyclagepark zal het te betalen bedrag kunnen bepaald worden.

OVAM legt voor bepaalde afvalfracties een minima en een maxima op waarbinnen tarieven mogen worden aangepast.

Het tarief voor steenpuin wordt bepaald op 0,03 euro/kg.

Het tarief voor grofvuil wordt bepaald op 0,15 euro/kg.

De betaling kan enkel gebeuren op elektronische wijze aan de betaalzuil van het recyclagepark.

Voor de natuurlijke personen die niet over een Belgische eID kaart beschikken of de rechtspersonen, vermeld in de stedelijke Verordening betreffende de openbare reinheid, zal een toegangsbadge beschikbaar zijn. De aankoopprijs van een toegangsbadge voor de gebruiker van het recyclagepark zal bepaald worden op 5,00 euro. De kostprijs voor de Stad Oostende bedraagt 3,96 euro  bij een aankoop van 500 badges (4,79 euro BTW inbegrepen). Met de daarbij horende administratieve kosten is 5,00 euro per kaart te verantwoorden.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.