Belasting op de afgifte van administratieve documenten

Hoofdthemas

Stad Oostende heft een belasting op de afgifte van getuigschriften, attesten, vergunningen of andere documenten, al dan niet digitaal. De belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze documenten door de Stad van ambtswege of op verzoek worden afgegeven. 

Procedure

De belasting wordt betaald op het moment dat het belastbare document wordt afgegeven. Als het document niet direct bij de aanvraag kan worden verstrekt, dient de verzoeker de belasting en verzendingskosten te betalen bij het indienen van de aanvraag.

Kostprijs

Het bedrag van de belasting wordt jaarlijks geïndexeerd. De bedragen kan je in de belastingverordening terugvinden.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.