Belasting op de ambulante handel en foodtrucks

Hoofdthemas

Als je van plan bent om producten op de openbare weg te verkopen, ben je verplicht hiervoor een belasting te betalen aan de stad Oostende. Deze belasting is van toepassing op alle voorwerpen, met uitzondering van dagbladen en tijdschriften.

Voorwaarden

Om ambulante handel te drijven op de openbare weg, moet je vooraf toestemming vragen aan het stadsbestuur van Oostende. Dit doe je door een aanvraag in te dienen waarin je het voertuig dat je zal gebruiken en de periode waarin je ambulante handel zal drijven, vermeldt.

Wens je een toelating aan te vragen? Neem dan contact op met de dienst Vergunningen

Het aanvragen van een leurkaart verloopt via een ondernemingsloket. Meer info en details vind je hier.

Procedure

Bij de aanvraag tot toelating moet je de belasting betalen en hiervoor ontvang je een kwijtschrift. Indien de belasting niet wordt voldaan, behoudt de stad Oostende het recht om deze in te vorderen volgens het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, invordering en geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Kostprijs

Ambulante Activiteiten van 1 juni tot 30 september

 Per DagPer WeekPer MaandPer Jaar
Mansvracht/Fiets€24€87€220€440
Auto/Andere Motor€44€177€440€869

Ambulante Activiteiten van 1 oktober tot 31 mei

 Per DagPer WeekPer MaandPer Jaar
Mansvracht/Fiets€16€60€147€440
Auto/Andere Motor€30€120€293€869

Let op! Dit zijn de niet-geïndexeerde bedragen.

Uitzonderingen

De belasting is niet van toepassing op venters met dagbladen en tijdschriften.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag tot toelating moet je vermelden welk voertuig je zal gebruiken en de periode waarin je ambulante handel zal drijven.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.