Belasting op de geldautomaten van bank- en financieringsinstellingen

Hoofdthemas

Stad Oostende heft een belasting op geldautomaten die door bank- en financieringsinstellingen worden geëxploiteerd. 

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de persoon (of bedrijf) die de geldautomaten exploiteert onder zijn/haar handelsnaam, logo of embleem. 

Voorwaarden

Alle geldautomaten die zich op het grondgebied van Oostende bevinden en toegankelijk zijn voor het publiek, vallen onder deze belasting. Geldautomaten zijn automatische machines die je in staat stellen geld op te nemen of bankzaken te regelen, zoals sparen of betalen.

Daarnaast kunnen er in bepaalde gevallen vergunningsvereisten van toepassing zijn op het installeren van geldautomaten. Als de geldautomaat geïntegreerd is in de voorgevel, kan het noodzakelijk zijn om een vergunning aan te vragen voor wijzigingen aan de voorgevel. Indien je echter een afzonderlijke ruimte inricht voor de geldautomaat, bijvoorbeeld in een voormalige winkel of appartement die voorheen niet als bank diende, dan is ook daarvoor een omgevingsvergunning vereist. Daarentegen, wanneer je eenvoudigweg een geldautomaat plaatst in een bestaand kantoor zonder enige aanpassingen aan de gevel, is er geen omgevingsvergunning nodig.

Procedure

Wanneer je een geldautomaat opent, overdraagt, sluit of overneemt, is het belangrijk om dit binnen vijftien dagen te melden aan het Stadsbestuur van Oostende. Het Stadsbestuur zal het aantal geldautomaten dat belastbaar is, vaststellen. Het is dus essentieel om elke verandering in de status van een geldautomaat tijdig door te geven aan het Stadsbestuur.

Kostprijs

De belasting bedraagt 700,00 euro per geldautomaat. Let op! Dit is het niet-geïndexeerd bedrag.

 Het bedrag van de belasting wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumptieprijsindex.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.