Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van drukwerk met handelskarakter

Hoofdthemas

Stad Oostende legt een belasting op voor de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk met commerciële inhoud. Drukwerk worden beschouwd als commercieel wanneer meer dan 50% van het bedrukte oppervlak bestaat uit tekst en/of afbeeldingen met een commercieel karakter.

Voorwaarden

De belasting moet worden betaald door de uitgever van de reclame. Zowel de drukker als de verdeler zijn ook verantwoordelijk voor de betaling van de belasting en kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Als de uitgever, drukker en verdeler niet bekend zijn, is de belasting verschuldigd door de persoon of het bedrijf wiens naam, handelsnaam, logo of embleem wordt gebruikt in de reclame.

Procedure

De persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de verspreiding van drukwerk is verplicht om minstens 24 uur vóór de verspreiding de benodigde gegevens aan het stadsbestuur te verstrekken. Bij regelmatige verspreiding kan de aangifte vooraf worden gedaan voor een periode van maximaal drie maanden.

Doe je aangifte via:

aangifteformulier belasting op de huis-aan-huis verspreiding van drukwerk met handelskarakter.pdf59,3 Kb(pdf)

Ga je niet akkoord met de belasting die je moet betalen, dan kan je een bezwaar indienen.

Kostprijs

Het bedrag van de belasting wordt jaarlijks geïndexeerd om rekening te houden met eventuele prijsstijgingen. Momenteel bedraagt de belasting 0,06 euro per verspreid exemplaar voor niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter. Indien het drukwerk verpakt is in een plastic omhulsel, geldt er een extra belasting van 0,01 euro per verspreid exemplaar, waardoor de totale belasting op 0,07 euro per verspreid exemplaar komt. Het is echter belangrijk op te merken dat de extra belasting van 0,01 euro niet wordt aangerekend indien het plastic omhulsel het 'OK home compost' label heeft volgens de richtlijnen op de websites van OVAM en VLACO vzw.

Voor drukwerk dat aan de volgende criteria voldoet: minimaal 49 keer per jaar verschijnen, 20 verschillende adverteerders bevatten, en een vast redactioneel gedeelte hebben met wachtdiensten, kleine aankondigingen van particulieren en/of streeknieuws, geldt een lagere belasting van 0,004 euro per verspreid exemplaar.

Het is belangrijk om te onthouden dat dit de niet-geïndexeerde bedragen zijn. De belasting moet binnen twee maanden na de verzenddatum van het aanslagbiljet worden betaald.

Uitzonderingen

Vrijstellingen worden verleend in de volgende gevallen:

  1. Publicaties die ten minste 50% redactionele niet-publicitaire tekst bevatten en niet van commerciële aard zijn, zijn vrijgesteld van de belasting.
  2. Verenigingen komen in aanmerking voor vrijstelling als maximaal 75% van het drukwerk bedrukt wordt door sponsors.
  3. Detailhandelaren die slechts twee keer per jaar een bedeling doen met een totale papieroppervlakte van ≤1 A3, kunnen vrijstelling aanvragen bij de aangifte. Als de detailhandelaar meer dan twee verspreidingen doet of als de totale papieroppervlakte bij één van de verspreidingen wordt overschreden, worden alle verspreidingen volledig belast.
  4. Notariële bekendmakingen en aankondigingen zijn vrijgesteld omdat het hier gaat om aankondigingen van een openbaar ambt.
  5. Handelaars die hinder ondervinden als gevolg van grote infrastructuurwerken in de stad die langer dan twee maanden duren, komen in aanmerking voor vrijstelling. De vrijstelling geldt gedurende de volledige duur van de hinder en één maand ervoor en erna. De vrijstelling wordt verleend na een positief advies van de bevoegde stedelijke directie, waarbij wordt bevestigd dat er werken op het openbaar domein worden uitgevoerd die leiden tot hinder voor de inrichting.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.