Belasting op de opening van nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie of shishabars

Hoofdthemas

Stad Oostende heft een belasting op de opening van nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en shishabars op haar grondgebied.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan of de eigenaar van het pand waar de economische activiteit plaatsvindt. Het geldt voor elke nachtwinkel, private bureau voor telecommunicatie of shishabar gevestigd op het grondgebied van Oostende.

Voorwaarden

De belasting is van toepassing op nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en shishabars, zoals gedefinieerd in de Stedelijke Verordening betreffende winkels en nachtwinkels. Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie hebben een uitbatings- en vestigingsvergunning nodig. 

Meer info en details over de vestigingsvergunning kan je vinden op de webpagina: Vestigingsvergunning voor een nachtwinkel

 Shishabars worden beschouwd als openbare inrichtingen waar waterpijp wordt gerookt, zelfs als dit sporadisch gebeurt.

Procedure

  1. Indiening: Start je activiteit als nachtwinkel, private bureau voor telecommunicatie of shishabar en zorg ervoor dat je voldoet aan de vereisten van de Stedelijke Verordening betreffende winkels en nachtwinkels.
  2. Melding van wijzigingen: Elke wijziging in de uitbating moet schriftelijk gemeld worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.
  3. Betaling: De belasting moet binnen twee maanden na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet voldaan worden volgens de aangegeven betalingsinstructies.

Kostprijs

De openingsbelasting bedraagt €6.000,00 per nachtwinkel, private bureau voor telecommunicatie of shishabar. Let op! Dit is het basis bedrag. De hoogte van de belasting wordt vanaf 2020 jaarlijks geïndexeerd volgens de index van consumptieprijzen. 

Uitzonderingen

Nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie of shishabars die hun activiteit zijn gestart vóór de goedkeuring van dit reglement zijn vrijgesteld van de openingsbelasting.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.