Belasting op de verdeelapparaten voor brandstoffen

Hoofdthemas

Stad Oostende heft een belasting op de pompen die voor het bedelen van brandstof voor motorvoertuigen geplaatst zijn palende aan of op de openbare weg of op privaat terrein.

De belasting wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voorwaarden

Wie? 

De belastingplichtige is de eigenaar van de pomp. De eigenaar is de persoon die het toestel exploiteert op 1 januari van het belastingjaar of de persoon die met de exploitatie opstart of uitbouwt.  

Wanneer? 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden van verzending van het aanslagbiljet. De belasting is verschuldigd op het ogenblik dat de pompen geplaatst worden.

Hoe? 

De belastingplichtige hoeft geen aangifte te doen. Er moet wel steeds een vergunning worden aangevraagd via het Omgevingsloket

Procedure

Ga je niet akkoord met de belasting die je moet betalen, dan kan je een bezwaar indienen.

Kostprijs

De belasting wordt met de helft verminderd:  

  • voor de pompen die na 30 juni van het aanslagjaar geplaatst zijn
  • voor de pompen die voor 1 juli van het aanslagjaar werden weggenomen

Vanaf het aanslagjaar 2020 wordt het bedrag van de belasting jaarlijks geïndexeerd volgens de index van de consumptieprijzen.

Let op! Onderstaand zijn de niet-geïndexeerde bedragen.

Tarief in euro per brandstofslang  Aanslagjaar  2020 -2025 
  
Voor pompen waarmee motorvoertuigen en -jachten worden bevoorraad:  
Diesel 550 euro
Benzine 475 euro
LPG en CNG 300 euro
Voor pompen waarmee motorfietsen met tweetaktmotor worden bevoorraad:  
Diesel en benzine 55 euro

Meer info

Voor al je vragen en/of aanpassingen i.v.m. de milieuvergunning(en): 

  • Veranderingen van ingedeelde activiteiten ten opzichte van de vergunde toestand moeten door de exploitant aangevraagd worden via het Omgevingsloket .
  • Gehele of gedeeltelijke stopzettingen van klasse 1 en 2 inrichtingen moeten gemeld worden via het Omgevingsloket.
  • Wanneer een klasse 3 inrichting niet langer actief is, volstaat het om dit per mail te melden aan de Dienst Milieu en Klimaat. 
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.