Belasting op reclameborden

Deze borden zijn zichtbaar vanaf de openbare weg en worden geplaatst op privé-eigendom binnen de stadsgrenzen van Oostende. Ze zijn bestemd voor reclamedoeleinden. Voor het plaatsen van deze borden dien je echter wel een omgevingsvergunning aan te vragen en een belasting te betalen. 

Voor wie

De belastingplichtige is degene die het reclamebord mag gebruiken. Als we niet weten wie dat is, dan is de eigenaar van de grond waarop het bord staat of de eigenaar van de muur waarop de reclame staat verplicht om te betalen. Voor aankondigingsborden en -affiches voor evenementen en dergelijke moet de persoon of organisatie die het uitgeeft de belasting betalen.

Voorwaarden

De belasting geldt voor alle borden en vlaggen (zoals roterende borden en aankondigingsborden) waarop reclame kan worden aangebracht, ongeacht het materiaal waaruit ze zijn gemaakt en de wijze waarop de reclame wordt aangebracht (bijvoorbeeld: beplakking, beschildering). 

Procedure

Stad Oostende controleert hierop. Na het vaststellen krijg je een aanslagbiljet opgestuurd met het te betalen bedrag.

Ga je niet akkoord met de belasting die je moet betalen, dan kan je een bezwaar indienen

Kostprijs

De belasting wordt bepaald per bord en is vastgesteld op 29 euro per vierkante meter (m²), met een minimum van 29 euro. 

Let op! Dit is het niet-geïndexeerd bedrag.

Uitzonderingen

Gezamenlijke borden en afbeeldingen met een oppervlakte van minder dan 2 vierkante decimeter (dm²) worden niet belast.

Uithangborden: Elke vorm van reclame die bij de gevestigde uitbating wordt geplaatst om aan het publiek te laten zien welke handel, industrie of beroep daar wordt uitgeoefend.

Andere borden zoals notariële aankondigingen en borden geplaatst door openbare besturen of openbare diensten. De volledige lijst met uitzonderingen kan je onder artikel 7 van de belastingverordening terug vinden. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.