Belasting op de verspreiding van telefoongidsen

Hoofdthemas

Stad Oostende heft een belasting op de kosteloze verspreiding van telefoon- en telefaxgidsen.

Voorwaarden

De belasting is verschuldigd door de uitgever. De drukker en de verdeler zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Kostprijs

Het bedrag van de belasting wordt jaarlijks geïndexeerd. De belasting wordt vastgesteld op 1,50 euro per telefoon- en telefaxgids. De belastingplichtige is verplicht minstens 24 uur voor de verspreiding de voor de aanslag noodzakelijke gegevens aan het Stadsbestuur te bezorgen.

De belasting moet betaald zijn binnen twee maanden volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.