Belasting op het verspreiden van reclame op het openbaar domein

Hoofdthemas

Stad Oostende legt een belasting op voor het voeren van reclame op het openbaar domein. Deze belasting is van toepassing op verschillende vormen van reclamevoering, waaronder het rondrijden of parkeren met reclamerijtuigen, het dragen van reclametoestellen, of het maken van reclame met telegeleide robots.

Voorwaarden

 • Bij aanvraag van een vergunning voor reclame op het openbaar domein is contante betaling van de belasting vereist.
 • Als geen vergunning vereist is, moet de belasting vooraf betaald worden bij de aangifte.

Procedure

Wens je een vergunning aan te vragen voor een publiciteitswagen of het verdelen van flyers, folders en/of staaltjes?

Bekijk dan zeker de webpagina: "flyers, sampling en publiciteitswagens"

Wens je een vergunning aan te vragen voor vlaggen of ballonconstructies?

Bekijk dan zeker de webpagina: "vlaggen en ballonconstructies"

Wens je een vergunning aan te vragen voor reclameborden?

Bekijk dan zeker de webpagina: "reclameborden, blikvangers en plantenbakken"

Kostprijs

Het bedrag van de belasting wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de index van de consumptieprijzen. 

Let op!: Onderstaand zijn de niet-geïndexeerde bedragen.

Rondrijden/Stationeren Reclamerijtuigen, Telegeleide Robot

 • Per dag: €160
 • Per kalendermaand: €1280
 • Juli en augustus per maand: €1920

Muziek/Reclame met Auto en Luidspreker

 • Per dag (algemeen): €503
 • Per dag (beperkt tot aankondiging plaatselijke vertoningen < 3 uur): €32

Muziek/Reclame met Luidsprekers/Versterkers

 • Per week: €335
 • Per maand: €669
 • Per kalenderjaar: €2356

Kosteloos Uitdelen Reclameflyers, Folders, Monsters

 • Per dag: €144
 • Per dag tijdens juli en augustus: €160

Vertoningen of Manifestaties met Publicitair Karakter

 • Per dag: €669

Reclametentoonstellingen op de Openbare Weg

 • Per dag (max. 250m², €9 supplement per extra 10m²): €764,50

Hangen van Spandoeken en Vlaggen

 • Per dag en per vlag of spandoek: €7

Lichtreclames en Uitstalkasten op het Trottoir

 • Per kalenderjaar per m²: €223

Uitzonderingen

 

Reclamerijtuigen

 • Algemene Vrijstelling: 
  • Reclamerijtuigen die uitsluitend het Oostendse grondgebied doorkruisen, zijn niet onderworpen aan de belasting, tenzij ze vrijwillig stilstaan, een snelheid van minder dan 30 km per uur aanhouden, of een andere weg volgen dan de voorgeschreven routes.

Vrijstellingen van Belasting

De belasting is niet verschuldigd in de volgende gevallen:

 • Liefdadige of Culturele Evenementen/Instellingen:
  • Indien de reclame plaatsvindt ter bevordering van liefdadige of culturele evenementen of instellingen.
 • Specifieke Gebeurtenissen op het Openbaar Domein:
  • Tijdens braderieën, wijkkermissen, carnaval, andere feesten, en sportmanifestaties op het openbaar domein.
 • Toeristisch Belangrijke Attracties:
  • Gehele of gedeeltelijke vrijstelling kan worden verleend door de Gemeenteraad voor attracties die op toeristisch gebied bijzonder belangrijk zijn.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.