Retributie op inname van het openbaar domein

Hoofdthemas

Stad Oostende heft een belasting voor het innemen van het openbaar domein.

Voorwaarden

Voordat je het openbaar domein in gebruik neemt, moet je voorafgaande toestemming krijgen van het College van Burgemeester en Schepenen. De belasting voor het gebruik van het openbaar domein wordt geheven op de ingebruiknemer, dit kan een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging zijn. 

Meer info

Voorbeelden waarbij het openbaar domein in gebruik wordt genomen: 

  • Tijdelijke inname van openbaar domein voor evenementen, zoals straatfestivals, sportwedstrijden en concerten. Meer info hier
  • Plaatsing van bouwmaterialen, bouwapparatuur, en bouwhekkens op openbaar domein tijdens bouw- en renovatieprojecten. Meer info hier 
  • Inname van trottoirs, parkeerplaatsen en fietspaden voor de plaatsing van containers tijdens verhuizingen, of bouwwerkzaamheden. Meer info hier
  • Terrassen en terrasuitbreidingen van horecagelegenheden op openbaar domein. Meer info hier
  • Plaatsing van tijdelijke reclameborden en sandwichborden op openbaar domein voor promotionele doeleinden en marketingcampagnes. Meer info hier
  • Uitstallingen van winkels en horecagelegenheden op trottoirs, waarbij producten, zoals kleding, schoenen of meubels, buiten de winkel worden gepresenteerd. Meer info hier 
  • Verkoopstanden en marktkramen die al dan niet tijdelijk worden geplaatst op het openbaar domein voor de verkoop van goederen en producten. Meer info hier 
  • Bloembakken en plantenbakken die worden geplaatst op trottoirs, pleinen en andere openbare ruimtes om groen en kleur toe te voegen. Meer info hier
  • Menuborden die buiten restaurants, caf├ęs en eetgelegenheden worden geplaatst om het menu en aanbiedingen te tonen.
  • Standplaatsen op de markt waar lokale ondernemers en ambachtslieden hun waren en producten kunnen verkopen.

Meer info en details en het volledig overzicht kan je vinden op de webpagina: Inname openbaar domein

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.