Belasting op kampeerterreinen

Hoofdthemas

Stad Oostende heft een belasting op kampeerterreinen in Oostende.

Voorwaarden

De belasting op kampeerterreinen is van toepassing op exploitanten van kampeerterreinen in Oostende. Een kampeerterrein wordt gedefinieerd als een terrein waarop gewoonlijk of bij gelegenheid meer dan tien personen tegelijk kamperen of waarop meer dan drie tenten, caravans, woonaanhangwagens of andere soortgelijke verblijven staan. Ook terreinen waarop chalets, bungalows of andere verblijven die niet ontworpen zijn als vaste woningen worden opgetrokken, worden als kampeerterreinen beschouwd.

Procedure

Hieronder vind je een overzicht van de stappen die je moet volgen:

  1. Vergunning: voor het aanleggen van een kampeerterrein is een omgevingsvergunning vereist. Dit kan je aanvragen via het Omgevingsloket. Er moet ook een erkenning aangevraagd worden bij Toerisme Vlaanderen. Bekijk hiervoor de webpagina: Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor terreingebonden logies
  2. Betaling: de betaling van de belasting moet binnen twee maanden na ontvangst van het aanslagbiljet worden voldaan. Zorg ervoor dat je tijdig het verschuldigde bedrag overmaakt.

Ga je niet akkoord met de belasting die je moet betalen, dan kan je een bezwaar indienen.

Kostprijs

De belasting op kampeerterreinen bedraagt:

  • 75 euro per kampeerplaats op de terreinen die bestemd zijn voor trekkers met toercaravans, tenten en motorhomes, waar deze slechts tijdelijk verblijven.
  • 235 euro per kampeerplaats op de terreinen bestemd voor chalets, bungalows en andere verblijven die langer dan zes maanden per jaar op het terrein blijven staan.

Let op! Dit zijn de niet-geïndexeerde bedragen.

Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Uitzonderingen

De belasting is niet verschuldigd als het kampeerterrein uitsluitend ter beschikking staat van:

  1. Jeugdgroepen die erkend zijn door de Vlaamse regering, een provincie of gemeente, op basis van een decreet of provinciale of gemeentelijke reglementering, en die onder toezicht staan van één of meer begeleiders.
  2. Afdelingen van kampeerverenigingen erkend door Toerisme Vlaanderen, met minstens 150 leden en werkzaam in ten minste drie provincies, en die opgericht zijn als een vzw.
  3. De organisator van een evenement waarvoor de Stad Oostende voorafgaandelijk toestemming heeft gegeven.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.