Belasting op uithangborden

Stad Oostende heft een belasting op uithangborden die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Het omvat elke vorm van reclame die bij de gevestigde uitbating wordt geplaatst om aan het publiek te laten zien welke handel, industrie of beroep daar wordt uitgeoefend.

Je moet hiervoor ook een vergunning aanvragen. Meer info en details vind je in de brochure: Mijn publiciteitsbord

Voor wie

Als je een uitbating hebt waarvoor je een uithangbord of lichtreclame hebt aangebracht, dan ben jij als exploitant van de uitbating de belastingplichtige

Als je stopt met het exploiteren van een bedrijf, moet je het College van Burgemeester en Schepenen minstens veertien dagen van tevoren verwittigen. Anders blijf je aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Voorwaarden

Elk bord dat aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, is belastbaar, zelfs borden die rechtstreeks op raam of muur geschilderd zijn, borden aangebracht op rolluiken, zonneschermen, poorten, enzovoort. Borden op buitenwanden van terrassen en borden aan binnenwanden van open terrassen behorend bij het gebouw van de uitbating en de aanhorigheden, zijn ook belastbaar. 

Procedure

Stad Oostende controleert hierop. Na het vaststellen krijg je een aanslagbiljet opgestuurd met het te betalen bedrag.

Ga je niet akkoord met de belasting die je moet betalen, dan kan je een bezwaar indienen

Kostprijs

De belasting wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de index van de consumptieprijzen. Het bedrag van de belasting per vierkante meter (m²) is afhankelijk van de uitsprong van het bord op de rooilijn en de belastbare oppervlakte. De belastbare oppervlakte wordt bepaald door de afmetingen van de armatuur waarin het bord is bevestigd. 

De belasting per vierkante meter (m²) bedraagt:

  • Voor borden die niet of niet verder dan 5 cm op de rooilijn uitspringen: 22,00 euro.
  • Voor borden met een uitsprong op de rooilijn van meer dan 5 cm tot 0,60 m: 26,00 euro.
  • Voor borden met een uitsprong op de rooilijn van meer dan 0,60 m: 46,00 euro.

Let op! Dit zijn de niet-geïndexeerde bedragen.

Uitzonderingen

Borden die niet aan de belasting zijn onderworpen zijn onder andere borden met een oppervlakte van minder dan 2 vierkante decimeter en borden aangebracht in portalen.

De volledige lijst met uitzonderingen kan je onder artikel 8 van de belastingverordening terug vinden. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.