Belasting op wedkantoren

Hoofdthemas

Stad Oostende legt een directe belasting op aan wedkantoren die weddenschappen aannemen of organiseren, inclusief bijhuizen van deze wedkantoren. Een wedkantoor of bijhuis verwijst naar een lokaal buiten de plaats waar de wedstrijden plaatsvinden, waar weddenschappen worden afgesloten.

Voor wie

De belasting moet worden betaald door de persoon die het wedkantoor of bijhuis beheert. Als het wordt beheerd door iemand namens een ander, zijn beide partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor het betalen van de belasting.

Voorwaarden

De belasting is van toepassing op zowel individuen als bedrijven die door de gewestelijke directeur van de Directe Belastingen erkend zijn om weddenschappen aan te nemen die buiten het land plaatsvinden.

Procedure

  • Voor het openen, overbrengen, overlaten, of sluiten van een wedkantoor of bijhuis, dien je dit vooraf schriftelijk aan te geven bij het Stadsbestuur van Oostende via een aangetekende brief.
  • Voor aangifte of verdere vragen kun je contact opnemen met de dienst Belastingen. Zij staan klaar om je te begeleiden en de nodige informatie te verstrekken.
  • Indien geen aangifte binnen de gestelde termijn wordt gedaan, kan het Stadsbestuur de belastingplichtige ambtshalve belasten op basis van beschikbare informatie. Bezwaar en beroep zijn echter mogelijk tegen deze ambtshalve vaststelling.
  • Bij bezwaar ontvang je een aangetekende brief van het College van Burgemeester en Schepenen met motieven, de basis van de aanslag en het belastingbedrag. Je hebt 30 dagen om schriftelijk bezwaar aan te tekenen.
  • Niet-betaalde belastingen die ambtshalve worden vastgesteld, worden verhoogd met het verschuldigde bedrag en gefactureerd. De belasting moet binnen twee maanden na ontvangst van het aanslagbiljet worden betaald.

Kostprijs

Het niet-geïndexeerd bedrag van de belasting bedraagt €744 per jaar per wedkantoor of bijhuis. De belasting wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de index van consumptieprijzen vanaf 2020.

Uitzonderingen

Wedkantoren voor onderlinge weddenschappen op wedstrijden die in België plaatsvinden, zijn vrijgesteld van belasting.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.